Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019

Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019
Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019
Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019
Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019
Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019
Gõ 03b1 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra α (alpha)
Gõ 03b2 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra β (beta)
Gõ 03b4 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra δ (denta nhỏ)
Gõ 0394 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra Δ (denta lớn)
Gõ 03bc rồi ấn phím Alt+X sẽ ra μ (micro)
Gõ 03c0 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra π (số pi)
Gõ 03c1 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ρ (rô, điện trở suất)
Gõ 03b5 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ε (epsilon)
Gõ 03c6 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra φ (phi)
Gõ 03b3 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra γ (gama)
Gõ 03bb rồi ấn phím Alt+X sẽ ra λ (lamda)
Gõ 03c9 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ω (omega nhỏ)
Gõ 2126 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra Ω (omega lớn, đơn vị điện trở Ôm)
Gõ 00a9 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra © (C tròn)
Gõ 00ae rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ® (R tròn)
Gõ 2122 rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ™ (Trade Mark)
Gõ 02da rồi ấn phím Alt+X sẽ ra ˚ (độ C)

Bạn đang xem video Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019 trên website https://csmtalk.vn/ tại chuyên mục https://csmtalk.vn/vlog. Chúc bạn có những giây phút xem video hữu ích. Nếu bạn thấy video Cách gõ ký tự đặc biệt bằng lệnh tắt trong Word 2013, 2016, 2019 hay, hãy chia sẻ đến bạn bè nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *